235,00zł

VENOL LOGISTIC TRUCK XHPD CI 4 CH 4 15W40

VENOL LOGISTIC TRUCK XHPD CI 4 CH 4 15W40

SAE:15W40
API:CI-4/CH-4
ACEA: E7

Mineralny olej silnikowy przeznaczony do wysoko obciążonych silników Diesla z turbodoładowaniem i bez. Przeznaczony w szczególności do pojazdów o dużej mocy, które pracują w cyklu dużych jednostkowych przebiegów. Szczególnie zalecany do ciągników siodłowych. Gwarantuje łatwy rozruch silnika w niskich temperaturach. Znajduje zastosowanie w pojazdach wyposażonych w katalityczny układ dopalania gazów wylotowych. Jest mieszalny z innymi markowymi olejami silnikowymi tego typu. Opakowanie po oleju złóż w miejscu do tego przeznaczonym. Okres przydatności: 5 lata od daty produkcji podanej na opakowaniu. UWAGA. Zawiera: długołańcuchowy kompleks ditiokarbamidu alkilowego polisiarczku molibdenu. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Działa drażniąco na oczy. Chronić przed dziećmi. Dokładnie umyć ręce po użyciu. Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Recenzje
Producenci