12,68zł

DOT-4 BRAKE FLUID

DOT-4 BRAKE FLUID

SAE: J 1703
ISO 4925
FMVSS No. 116
PN-C-4005/2002

Płyn hamulcowy. Wysokiej jakości, nowoczesny płyn hamulcowy przeznaczony do stosowania w układzie sprzęgłowym i układzie hamulcowym (także ABS i ESP) samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów i motocykli. Sposób użycia: Stosować zgodnie z instrukcją użytkowania pojazdu oraz instrukcją jego konserwacji. Jest mieszalny z innymi płynami typu DOT-4. Okres ważności: 3 lata od daty produkcji podanej na opakowaniu. UWAGA: Zawiera 2-(2-metoksyetoksy)etanol. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki. Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. Przechowywać pod zamknięciem. Zawartość/pojemnik usuwać do upoważnionego odbiorcy odpadów. Zawiera 4,4’-izopropylidenedifenol. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Recenzje
Producenci