Korzystanie z Serwisu

                                                                     INFORMACJE OGÓLNE

 

1. Właścicielem sklepu internetowego motowieczorek.pl jest firma MOTO - WIECZOREK z siedzibą w Częstochowie przy ul. Kiedrzyńskiej 15.

2. Stroną dokonującą zakupów w sklepie internetowym motowieczorek.pl  jest osoba fizyczna lub firma.
Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie sklepu internetowego motowieczorek.pl jest właściciel – firma MOTO - WIECZOREK zwana dalej Sklepem.

3. Sklep internetowy działała 24 godziny na dobę przez okrągły rok. Z terminem składania zamówień związany jest jednak proces ich realizacji, który przebiega jedynie w dni pracujące.

4. Za pośrednictwem sklepu internetowego Klienci sklepu zawierają z  umowy sprzedaży na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

5. Sklep realizuje wyłącznie zamówienia obejmujące dostawę towaru na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

6. Do realizacji / złożenia zamówienia konieczne jest założenie konta użytkownika poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie sklepu i zalogowanie się do systemu.

7. Zarejestrowanie jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz 883), która gwarantuje prawo do wglądu do własnych danych, ich poprawiania oraz usunięcia.

8. Klientem sklepu może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

§2

Przyjmowanie i realizacja zamówień

1.  Zawarcie umowy sprzedaży następuje przez złożenie przez Klienta sklepu zamówienia na formularzu zakupu dostępnym na stronie Sklepu i przyjęcie zamówienia przez Sklep

2. Przy składaniu zamówienia Klient sklepu wybiera formę płatności, formę odbioru przedmiotu zamówienia .

3. Realizacja zamówienia oraz możliwość przekazania potwierdzenia zamówienia zależą od dokładności, z jaką zostaną wypełnione przez Państwa formularze, w szczególności chodzi tu o adres wysyłki, telefon kontaktowy, oraz adres e-mail. Brak adresu poczty elektronicznej e-mail, może spowodować wydłużenie czasu realizacji zamówienia.

4. Przyjęcie zamówienia internetowego jest każdorazowo potwierdzane pocztą elektroniczną. Prosimy o zapoznanie się z zawartością listu i sprawdzenie poprawności zawartych w nim danych. W przypadku zauważenia niezgodności przesłanych przez nas danych z prawidłowymi, prosimy o przesłanie e-maila zwrotnego ze wskazaniem nieprawidłowości.

5. Jeśli w ciągu 24 godzin nie otrzymacie Państwo od nas e-maila z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia, oznacza to, że nie zostało ono przesłane do naszego sklepu. W takiej sytuacji prosimy o ponowne złożenie zamówienia.

6. W przypadku braku pozycji w magazynie, klient jest informowany o tym fakcie i o związanym z nim wydłużeniu czasu realizacji zamówienia.

§3

Ceny towarów i dostawy

1. Ceny produktów oferowanych przez sklep internetowy wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, czyli zawierają podatek VAT. Cena podana przy produkcie jest wiążąca w chwili składania zamówienia przez klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

2. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez klienta i określony w zamówieniu sposób tzn. za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Kuriera. Zamówiony towar można również odebrać w naszym sklepie stacjonarnym w Częstochowie przy ul.Kiedrzyńskiej 15.

3. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, sklep internetowy zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia, a o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

4. Zamówione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.

5. Formą płatności w sklepie internetowym jest zapłata gotówką przy odbiorze zamówionych pozycji lub przelewem.

6. W przypadku wybrania przez Klienta formy płatności przelew bankowy, Sklep jest zobowiązany do realizacji zamówienia dopiero po potwierdzeniu przez Sklep wykonania przelewu przez Klienta sklepu.

7. Koszty przesyłki są pokrywane przez Zamawiającego.

 

§4

Zwroty i reklamacje

1. Podstawą reklamacji lub zwrotu jest dokument potwierdzający zakup w naszym sklepie reklamowanego produktu.

2. Zgodnie z prawem, mogą Państwo zwrócić produkt, wymienić go na inny oraz złożyć reklamację w ciągu 10 dni od momentu odebrania przesyłki (decyduje data stempla pocztowego).

3. Wszystkie reklamacje natychmiast rozpatrujemy.

4. Koszt zwrotu w przypadku uwzględnionej reklamacji ponosimy my.

5. Zwrot zostanie przyjęty tylko w przypadku, gdy produkt nie był używany, ani nie został w żaden sposób uszkodzony - dotyczy to również oryginalnego opakowania oraz są spełnione wszystkie warunki zwrotu.

6. Do każdego zwrotu koniecznie należy załączyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy kupna, z wskazaniem konta bankowego, na które sklep motowieczorek.pl ma przelać wartość produktu. Zwrotowi nie podlegają koszty dostawy ani odesłania.

7. Towar, który jest zwracany należy bezpiecznie zapakować i obowiązkowo dołączyć  dowód zakupu.

8. W przypadku reklamacji należy kontaktować się z firmą MOTO -WIECZOREK, biuro handlowe: ul. Kiedrzyńskiej 15, 42-200 Częstochowa tel. +34 368 37 18 lub  34 370 41 85  lub wysyłając e-mail-a na adres: motowieczorek@go2.pl

9. W przypadku wątpliwości co do właściwego stanu zwracanego produktu firma MOTO - WIECZOREK  ma prawo wstrzymać przelew zwrotny do chwili wykonania ekspertyzy towaru.

10. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

11. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych produktów lub przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane pod warunkiem spisania w obecności osoby dostarczającej produkt protokołu opisującego stan przesyłki (produktu i opakowania) w momencie dostawy produktu.

 

§5

Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe podawane przez Klientów Sklepu podlegają ochronie prawnej i są przetwarzane przez Sklep wyłącznie dla potrzeb realizacji złożonego zamówienia oraz w zależności od decyzji Klienta mogą być przetwarzane również w celach marketingowych.

2. Składając zamówienie, Klient sklepu zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia.

 3. Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.

4. Zgodnie z przepisami ustawy zapewniamy Państwu prawo wglądu do własnych danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania. W przypadkach wymienionych w art. 23, ust. 1, pkt. 4 i 5 ustawy, mogą Państwo złożyć pisemne oświadczenie dotyczące zaprzestania przetwarzania danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych.

 

§6

Postanowienia końcowe

1. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Warunki sprzedaży promocyjnej mogą zmieniać warunki sprzedaży określone w Regulaminie, w szczególności mogą zmieniać zasady realizacji zamówień i dostaw.

3. Firma MOTO - WIECZOREK nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z przyczyn losowych i niezależnych od serwisu motowieczorek.pl , jednocześnie dokładamy wszelkich starań, aby wszelkie świadczone usługi działały poprawnie.

4. Firma MOTO - WIECZOREK obsługująca realizację zamówień sklepu internetowego motowieczorek.pl  nie ponosi odpowiedzialności z tytułu powstałych szkód z tytułu korzystania z zakupionych produktów lub  wskutek nieprawidłowego  ich użycia.

5. W sprawach nie uregulowanych zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o usługach drogą elektroniczną.

6. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy

7. Pomimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane, w tym także ceny produktów nie są wolne od błędów oraz innych braków. Ewentualne błędy oraz braki nie są podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Zespół sklepu motowieczorek.pl.

Kontynuuj
Producenci